Основною метою виховної роботи є виховання особистості учня, набуття ним соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, формування в нього наукового світогляду, розвиненої духовності, моральної, естетичної, правової, екологічної культури, прищеплення комплексу загальнолюдських, патріотично-національних і професійних норм, правил, цінностей та ідеалів поведінки.

Очікуваний результат – формування цілісної особистості, яка має активну творчу і соціальну позицію, високі моральні якості, які постійно вдосконалює, уміє керувати своїм здоров`ям, прагне до знань і має певний достатній життєвий досвід, тобто готова до суспільного життя.

Реалізація основних завдань і принципів виховної діяльності:

Громадянське виховання– це процес формування громадянськості як риси особистості, яка характеризується усвідомленням нею своїх прав і обов`язків у ставленні до держави, народу, законів, норм життя, турботою про благополуччя своєї країни, збереження людської цивілізації, конкретними діями відповідно до власних переконань і цінностей.

Національно-патріотичне виховання– це створена впродовж століть самим народом система поглядів, переконань, ідей, ідеалів, традицій, звичаїв, покликаних сформувати світоглядну свідомість і ціннісні орієнтації молоді, передавати їй соціальний досвід, надбання попередніх поколінь.

Морально-етичне вихованняпередбачає оволодіння нормами і правилами моральної поведінки, формування почуттів і переконань, умінь та навичок, тобто спрямоване на формування моральної зрілості особистості.

Правове виховання– це складова частина виховання, яка спрямована на формування у учнів правової свідомості, вмінь і навичок розумно діяти у правовому полі, активної позиції у правовій сфері.

Художньо-естетичне вихованняпередбачає розвиток в людині почуттів прекрасного, формування вмінь і навичок творити красу у навколишній дійсності, вміти відрізняти прекрасне від потворного, жити по законам духовної краси.

Спортивне і фізичне вихованняспрямоване на зміцнення здоров`я учнів, фізичний розвиток, виховання національної свідомості і патріотизму, розвиток морально-вольових і фізичних якостей.

Трудове виховання– складова всебічного гармонійного розвитку особистості учнів, їх фізичних, моральних, розумових, естетичних здібностей і якостей у процесі організації різноманітної трудової діяльності.

Професійна орієнтація молоді– цілеспрямована діяльність педагогічних працівників, що передбачає надання допомоги вихованцеві у правильному виборі професії.

Екологічне вихованняпередбачає озброєння учнів знаннями в царині екології, виховання любові до природи, навколишнього середовища.

Зміст виховної діяльності:

1. Ціннісне ставлення до себе.

2. Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей.

3. Ціннісне ставлення до праці.

4. Ціннісне ставлення до природи.

5. Ціннісне ставлення до мистецтва.

6. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

Виховна система школи передбачає реалізацію наступних завдань:

Формування в учнів правової свідомості, виховання громадської відповідальності, культури поведінки та свідомої дисципліни.

Фізичне удосконалення, зміцнення здоров’я й формування в учнів санітарно-гігієнічної культури.

Формування в учнів естетичної культури, розвиток умінь створювати прекрасне навколо себе, розвиток художніх здібностей і талантів дітей.

Виховання в учнів політичної свідомості, розвиток суспільної активності, формування основ громадянського світогляду.

Формами організації виховної діяльності в школі є:

Традиційні українські свята, уроки мужності, тематичні виставки, вахти пам’яті, допомога ветеранам ВВВ та їх вдовам.

Бесіди, лекції, корекційно-виховні заходи.

Співпраця із громадськими організаціями; правові лекторії і вікторини.

Виставки робіт учнів, концерти художньої самодіяльності, художні конкурси, шкільні традиційні свята.

Спортивні змагання, спартакіади з футболу та баскетболу, походи в довкілля, дні здоров’я, шкільні туристичні змагання.

Кiлькiсть переглядiв: 362

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Наша адреса

вул. центральна, № 131,
90140, Закарпатська обл.,
Іршаський р-н., с. Гребля
Україна

Дата останньої зміни 04 Січня 2023

Цей сайт безкоштовний!