Наказ

31.08.2021 № 101

Про організацію роботи класів

з інклюзивним навчанням

у 2021-2022 навчальному році

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 року № 588 «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»,листа МОН України від 30.08.2021 № 1/9-436" Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2021-2022 н.р.", висновків про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини та з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство

НАКАЗУЮ:

1. Організувати у 2021-2022 навчальному році у 3, 8 та 9 класах інклюзивне навчання:

1.1. У 3 класі для учня з особливими освітніми потребами Тетері Максима Миколайовича;

1.2. У 8 класі для учениці з особливими освітніми потребами Веждел Ганни Юріївни;

1.3. У 9 класі для учениці з особливими освітніми потребами Мошколи Жені Іванівни.

2. Закріпити асистентів вчителів за класами з інклюзивним навчанням:

2.1. Вийбер Іру Іванівну у 3 класі;

2.2. Калинич Василину Іванівну у 8 класі;

2.3. Терпай Ганну Іванівну у 9 класі.

3. Асистентам учителів Вийбер Ірі Іванівні, Калинич Василині Іванівні та Терпай Ганні Іванівні

3.1. Забезпечувати соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.

Постійно

3.2. Розробити спільно з групою фахівців індивідуального супроводу дітей з особливими освітніми потребами індивідуальні програми розвитку (до 15.09.2021 року) та забезпечити їх виконання протягом навчального року.

3.3. Забезпечити виконання посадових обов’язків асистента вчителя.

Постійно

3.4. Скласти план самоосвіти на 2021-2022 навчальний рік

До 15.09.2021

3.5. Скласти план роботи на навчальний рік та на місяць.

До 15.09.2021

3.6. Завести:

- книгу взаємодії фахівців з батьками дітей з особливими освітніми потребами;

-листок спостережень.

До 05.09.2021 року

4. Покласти відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів з особливими освітніми потребами інклюзивних класів на асистентів вчителів Вийбер Іру Іванівну,Калинич Василину Іванівну, Терпай Ганну Іванівну та класних керівників Сочку Ярославу Іванівну, Гаджегу Віру Іванівну і Калинич Марію Михайлівну.

Постійно

5. Вчителям-предметникам забезпечити особистісно зорієнтований підхід до організації навчально-виховного процесу, враховуючи особливі освітні потреби учениць.

Постійно

6. Практичному психологу та вчителю-реабілітологу проводити корекційно-розвивальні заняття з 01.09.2021 року.

7. Педагогічним працівникам:

7.1. Здійснювати оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою.

Протягом навчального року

7.2. Залучати учнів з особливими освітніми потребами до позакласних та позашкільних заходів з урахуванням їх інтересів, нахилів, здібностей, побажань, індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності та стану здоров’я .

Протягом навчального року

8. Практичному психологу Блищак Наталії Антонівні:

8.1. Надавати систематичну консультативну допомогу вчителям – предметникам, які викладають у класах з інклюзивним навчанням, у створенні сприятливих умов адаптації учнів з особливими освітніми потребами, психологічно комфортного перебування в учнівському колективі, за планом роботи.

8.2. Вивчити стан адаптації учнів з особливими освітніми потребами класів з інклюзивним навчанням.

До 30.09.2021

8.3. Здійснювати психолого-педагогічний супровід:

- дітей з особливими освітніми потребами, проводити індивідуальну роботу, сприяти успішній адаптації до навчання та перебування в учнівських колективах;

- родин, у яких виховуються діти з ООП, проводити індивідуальні консультації для батьків, тренінги.

- в організації навчання учнів з особливими освітніми потребами у 3, 8 та 9 класах з інклюзивним навчанням.

8.4. Проведенні корекційно-розвиткових занять.

9. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Штефаньо Єлизаветі Іванівні:

9.1. Контролювати організацію навчально-виховного процесу в класах з інклюзивним навчанням.

Постійно

9.2. Аналізувати результативність навчально-виховного процесу у класах з інклюзивним навчанням та рівень навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами.

10. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою.

В.о.директора гімназії Марія Боднар

Наказ

31.08.2021 № 108

Про затвердження Положення

про команду психолого-педагогічного

супроводу дітей з особливими освітніми потребами

Відповідно до статті 20 Закону України «Про освіту», пункту 5 Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 08.06.2018 року № 609, з метою створення оптимальних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей та забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у класах з інклюзивним навчанням

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в Греблянській гімназії , що додається.

2. Покласти обов’язки щодо організації діяльності команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в Греблянській гімназії , на заступника директора з навчально-виховної роботи Штефаньо Єлизавету Іванівну.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. директора гімназії Марія Боднар

З наказом ознайомлена Єлизавета Штефаньо

ПОЛОЖЕННЯ

про команду психолого-педагогічного супроводу

дитини з особливими освітніми потребами

в Греблянській гімназії

І. Загальні положення


1. Це Положення визначає основні принципи, завдання та функції, а також порядок організації діяльності команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами (далі – Команда супроводу), які здобувають освіту в умовах інклюзивного навчання в Греблянській гімназії (далі – заклад загальної середньої освіти).

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

2.1. Індивідуальна навчальна програма – документ (частина ІПР), який окреслює коло знань, умінь та навичок, що підлягають засвоєнню з кожного окремого навчального предмету у процесі навчання у закладі загальної середньої освіти з метою реалізації індивідуальної освітньої траєкторії дитини з особливими освітніми потребами (далі – дитини з ООП). Містить перелік тем матеріалу, що вивчається, рекомендації щодо кількості годин на кожну тему, час, відведений на вивчення всього курсу.

2.2. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про освіту».

3. Персональний склад Команди супроводу затверджується наказом керівника закладу освіти, в якому здобувають освіту діти з ООП.

4. Команда супроводу дитини з ООП співпрацює з ІРЦ з питань надання корекційно-розвиткових послуг та методичного забезпечення її діяльності.

ІІ. Склад учасників Команди супроводу


1. Склад Команди супроводу визначається з урахуванням освітніх потреб дитини з ООП.

2. До складу Команди супроводу дитини з ООП входять:

У закладі загальної середньої освіти:

2.1. Постійні учасники:

директор або заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель початкових класів (класний керівник), вчителі, асистент вчителя, практичний психолог, соціальний педагог, вчитель – дефектолог (з урахуванням освітніх потреб дитини з ООП), вчитель-реабілітолог та батьки або законні представники (далі – батьки) дитини з ООП тощо;

2.2. Залучені фахівці:

медичний працівник закладу освіти, лікар, асистент дитини, спеціалісти системи соціального захисту населення, служби у справах дітей тощо.

ІІІ. Принципи діяльності Команди супроводу


1. Основними принципами діяльності Команди супроводу є:

1.1. Повага до індивідуальних особливостей дитини з ООП;

1.2. Дотримання інтересів дитини з ООП, недопущення дискримінації та порушення її прав:

1.3. Командний підхід;

1.4. Активна співпраця з батьками дитини з ООП, залучення їх до освітнього процесу та розробки ІПР;

1.5. Конфіденційність та дотримання етичних принципів;

1.6. Міжвідомча співпраця.

ІV. Завдання Команди супроводу


1. Команда супроводу виконує наступні завдання:

1.1. Збір інформації про особливості розвитку дитини, її інтереси, труднощі, освітні потреби на етапах створення, реалізації та моніторингу виконання ІПР;

1.2. Вивчення напрямів психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, що можуть бути надані в межах закладу освіти на підставі висновку ІРЦ, та забезпечення надання цих послуг;

1.3. Розроблення ІПР для кожної дитини з ООП та моніторинг її виконання з метою коригування та визначення динаміки розвитку дитини;

1.4. Надання методичної підтримки педагогічним працівникам закладу освіти з організації інклюзивного навчання;

1.5. Створення належних умов для інтеграції дітей з ООП в освітнє середовище;

1.6. Проведення консультативної роботи з батьками дітей з ООП щодо особливостей їх розвитку, навчання та виховання;

1.7. Проведення інформаційно-просвітницької роботи у закладі освіти серед педагогічних працівників, батьків і дітей з метою недопущення дискримінації та порушення прав дитини, формування дружнього та неупередженого ставлення до дітей з ООП.

V. Основні функції учасників Команди супроводу


1. Адміністрація закладу освіти (директор або заступник директора з навчально-виховної роботи):

1.1. Формування складу Команди супроводу;

1.2. Призначення відповідальної особи щодо координації розроблення ІПР;

1.3. Організація роботи Команди супроводу;

1.4. Контроль за виконанням висновку ІРЦ;

1.5. Залучення фахівців (в тому числі фахівців ІРЦ) для надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з ООП;

1.6. Контроль за виконанням завдань учасниками Команди супроводусвоїх функцій;

1.7. Розроблення спільно з іншими учасниками Команди супроводу індивідуального навчального плану дитини з ООП;

1.8. Залучення батьків дитини з ООП до розроблення і погодження ІПР;

1.9. Оцінка діяльності педагогічних працівників, залучених до реалізації ІПР;

1.10. Моніторинг виконання ІПР.

2. Практичний психолог:


2.1. Вивчення та моніторинг психічного розвитку дитини з ООП;

2.2. Психологічний супровід дитини з ООП;

2.3. Надання корекційно-розвиткових послуг дитині з ООП згідно з ІПР;

2.4. Надання рекомендацій, консультацій та методичної допомоги педагогічним працівникам закладу освіти у роботі з дитиною з ООП;

2.5. Консультативна робота з батьками дитини з ООП;

2.6. Просвітницька робота щодо формування психологічної готовності в учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі.

3. Класний керівник, вчителі предметів


3.1. Забезпечення освітнього процесу дитини з ООП з урахуванням особливостей її розвитку та ІПР;

3.2. Підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу про особливості навчально-пізнавальної діяльності дитини з ООП, її сильні сторони та потреби, результати виконання дитиною навчальної програми;

3.3. Участь у підготовці індивідуального навчального плану дитини з ООП;

3.4. Розробка індивідуальної навчальної програми в закладі загальної середньої освіти;

3.5. Визначення спільно з іншими педагогічними працівниками рівня досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених ІПР;

3.6. Створення належного мікроклімату в колективі;

3.7. Надання інформації батькам про стан засвоєння навчальної програми дитиною з ООП.

4. Асистент вчителя:


4.1. Спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб;

4.2. Участь в організації освітнього процесу дитини з ООП;

4.3. Участь у розробці ІПР;

4.4. Участь у підготовці індивідуального навчального плану та індивідуальної навчальної програми;

4.5. Адаптація освітнього середовища, навчальних матеріалів відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини з ООП;

4.6. Оцінка спільно з вчителем рівня досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених ІПР;

4.7. Підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу за результатами спостереження за дитиною щодо її індивідуальних особливостей, інтересів та потреб;

4.8. Надання інформації батькам, педагогічним працівникам щодо особливостей розвитку дитини з ООП.

5. Батьки дитини з ООП:


5.1. Доведення інформації про дитину (стиль, спосіб навчання, успіхи, труднощі у виконанні домашніх завдань);

5.2. Прийняття участі у роботі Команди супроводу, а також у складанні ІПР;

5.3. Створення умов для навчання, виховання та розвитку дитини.

VІ. Організація роботи Команди супроводу


1. Загальне керівництво Командою супроводу дітей з ООП покладається на директора або заступника директора з навчально-виховної роботи, який несе відповідальність за виконання покладених на Команду завдань та розподіл функцій між її учасниками.

2. Робота Команди супроводу здійснюється в межах основного робочого часу працівників.

3. Однією з організаційних форм діяльності Команди супроводу є засідання її учасників, яке проводиться не менше 3 (трьох) разів протягом навчального року.

За потреби скликаються позачергові засідання. Ініціювати позачергове засідання Команди супроводу може будь-хто з її учасників.

4. Головою засідання Команди супроводу є директор або заступник директора з навчально-виховної роботи в закладі загальної середньої освіти.

5. Рішення засідання Команди супроводу приймаються за результатами колегіального обговорення інформації кожного її учасника відкритим голосуванням (за умови присутності на засіданні не менше 2/3 від загального складу).

6. Рішення засідання Команди супроводу оформляється протоколом, який веде секретар засідання. Протокол засідання підписується головою, секретарем та всіма учасниками засідання.

7. Секретар призначається із числа складу постійних учасників Команди супроводу.

VІІ. Організація надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дитині з особливими освітніми потребами


1. Відповідно до висновку ІРЦ, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності), результатів понятого-педагогічного вивчення дитини Команда супроводу складає індивідуальну програму розвитку дитини з ООП впродовж 2-х тижнів з моменту початку освітнього процесу.

ІПР погоджується батьками та затверджується керівником закладу освіти.

2. Команда супроводу переглядає ІПР з метою її коригування та визначення прогресу розвитку дитини у закладі загальної середньої освіти двічі на рік (у разі потреби частіше).

3. Відповідно до особливостей розвитку дитини з ООП Команда супроводу розробляє індивідуальний навчальний план та індивідуальну навчальну програму в закладі загальної середньої освіти.

4. Команда супроводу визначає способи адаптації (у разі необхідності модифікації) освітнього середовища, навчальних матеріалів відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини з ООП.

5. Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг здійснюється шляхом проведення індивідуальних і групових занять.

6. У разі виникнення труднощів у реалізації ІПР, Команда супроводу звертається до фахівців ІРЦ щодо надання методичної допомоги.

7. Команда супроводу формує та узгоджує з батьками розклад корекційно-розвиткових занять дитини з ООП.

8. Корекційно-розвиткові заняття згідно з ІПР проводяться педагогічними працівниками закладу освіти та (або) залученими фахівцями ІРЦ, інших установ/закладів, фізичними особами, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері освіти.

Наказ

31.08.2021 № 109

Про затвердження персонального складу

команди психолого-педагогічного супроводу

для Веждел Ганни ,

дитини з особливими освітніми потребами

Відповідно до статті 20 Закону України «Про освіту», пункту 3 Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 року № 609 та з метою створення оптимальних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, з урахуванням їхніх індивідуальних потреб та можливостей, забезпечення психолого – педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у класах з інклюзивним навчанням

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити персональний склад команди психолого-педагогічного супроводу для учениці з особливими освітніми потребами 8 класу Веждел Ганни Юріївни, що додається.

3. Команді супроводу:

3.1. У своїй роботі дотримуватись Положення про команду психолого-педагогічного дитини з особливими освітніми потребами;

3.2. Дотримуватись конфіденційності щодо діагнозів дітей з особливими освітніми потребами.

4. Призначити відповідальною за виконання покладених на Команди завдань та функцій заступника директора з навчально-виховної роботи Штефаньо Єлизавету Іванівну.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В. о.директора гімназії Марія Боднар

Персональний склад

команди психолого-педагогічного супроводу

Веждел Ганни Юріївни,

учениці 8 класу, дитини з ООП

Постійні учасники:

1. Боднар Марія Михайлівна, в.о. директора гімназії;

2. Штефаньо Єлизавета Іванівна, заступник директора з НВР;

3. Гаджега Віра Іванівна, класний керівник;

4. Калинич Василина Іванівна , асистент учителя;

5. Блищак Наталія Антонівна, практичний психолог;

6. Петровцій Ольга Олександрівна, вчитель – реабілітолог;

7. Веждел Марина Іванівна, мама дитини з ООП.

Залучені фахівці:

Наказ

31.08.2021 № 110

Про затвердження персонального складу

команди психолого-педагогічного супроводу

для Мошколи Жені ,

дитини з особливими освітніми потребами

Відповідно до статті 20 Закону України «Про освіту», пункту 3 Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 року № 609 та з метою створення оптимальних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, з урахуванням їхніх індивідуальних потреб та можливостей, забезпечення психолого – педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у класах з інклюзивним навчанням

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити персональний склад команди психолого-педагогічного супроводу для учениці з особливими освітніми потребами 9 класу Мошколи Жені Іванівни, що додається.

3. Команді супроводу:

3.1. У своїй роботі дотримуватись Положення про команду психолого-педагогічного дитини з особливими освітніми потребами;

3.2. Дотримуватись конфіденційності щодо діагнозів дітей з особливими освітніми потребами.

4. Призначити відповідальною за виконання покладених на Команди завдань та функцій заступника директора з навчально-виховної роботи Штефаньо Єлизавету Іванівну.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В. о.директора гімназії Марія Боднар

Персональний склад

команди психолого-педагогічного супроводу

Мошколи Жені Іванівни,

учениці 9 класу, дитини з ООП

Постійні учасники:

1. Боднар Марія Михайлівна,в. о. директора гімназії\;

2. Штефаньо Єлизавета Іванівна, заступник директора з НВР;

3. Калинич Марія Михайлівна, класний керівник;

4. Терпай Ганна Іванівна , асистент учителя;

5. Блищак Наталія Антонівна, практичний психолог;

6. Петровцій Ольга Олександрівна, вчитель-реабілітолог;

7. Мошкола Олеся Василівна, мама дитини з ООП.

Залучені фахівці:

Наказ

31.08.2021 № 111

Про затвердження персонального складу

команди психолого-педагогічного супроводу

для Тетері Максима, дитини

з особливими освітніми потребами

Відповідно до статті 20 Закону України «Про освіту», пункту 3 Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 року № 609 та з метою створення оптимальних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, з урахуванням їхніх індивідуальних потреб та можливостей, забезпечення психолого – педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у класах з інклюзивним навчанням

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити персональний склад команди психолого-педагогічного супроводу для учня з особливими освітніми потребами 3 класу Тетері Максима Миколайовича, що додається.

2. Команді супроводу:

2.1. У своїй роботі дотримуватись Положення про команду психолого-педагогічного дитини з особливими освітніми потребами;

2.2. Дотримуватись конфіденційності щодо діагнозів дітей з особливими освітніми потребами.

3. Призначити відповідальною за виконання покладених на Команду завдань та функцій заступника директора з навчально-виховної роботи Штефаньо Єлизавету Іванівну.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. директора гімназії Марія Боднар

Персональний склад


команди психолого-педагогічного супроводу


Тетері Максима Миколайовича,

учня 3 класу, дитини з ООП


Постійні учасники:

1. Боднар Марія Михайлівна, в.о. директора гімназії;

2. Штефаньо Єлизавета Іванівна, заступник директора з НВР;

3. Сочка Ярослава Іванівна, класний керівник;

4. Вийбер Іра Іванівна , асистент учителя;

5. Блищак Наталія Антонівна, практичний психолог;

6. Петровцій Ольга Олександрівна, вчитель – реабілітолог;

7. Тетеря Марта Василівна, мама дитини з ООП.

Залучені фахівці:

Індивідуальний навчальний план

для дитини з особливими освітніми потребами

Мошколи Жені Іванівни

учениці 9 класу Греблянської гімназії

на 2021-2022 навчальний рік

(Складено відповідно до таблиці 16 Типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами з навчанням українською мовою для дітей із затримкою психічного розвитку (затверджено Міністерством освіти і науки України наказ №627 від 12.06.2018( зі змінами, наказ № 815 від 26.07.2018)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень Примітка
8 клас
Мови і літератури Українська мова 3
Українська література 2
Англійська мова 2
Зарубіжна література 1
Суспільствознавство Історія України 1
Всесвітня історія 1
Основи правознавства -
Математика Математика -
Алгебра 2+ 0.5
Геометрія 2
Природознавство Природознавство -
Біологія 2
Географія 2+1
Фізика 2
Хімія 2+0,5
Мистецтво Музичне мистецтво -
Образотворче мистецтво -
Мистецтво 1
Технології Трудове навчання 2
Інформатика 2
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1
Фізична культура 2 Спецгрупа
Разом 30+2
Корекційно-розвиткові заняття Розвиток мовлення 1
Корекція розвитку 1
Лікувальна фізкультура (ритміка) 2
Додаткові години на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 2
Гранично допустиме навчальне навантаження 32
Сумарна кількість годин 36

Розклад уроків

для учениці 9 класу Мошколи Жені

Греблянської гімназії

на І семестр 2021-2022 навчального року

День тижня Урок Час проведен ня Навчальний предмет ПІБ учителя, асистента вчителя Кабінет
Понеділок 1 08.00 - 08.45 Хімія Гаджега В. І., ТерпайГ.І.. 9 клас
2 08.55 - 09.40 Алгебра Калинич М.М., Терпай Г.І. 9 клас
3 09.50 - 10.35 Біологія Куртинець О.В.,Терпай Г.І. 9 клас
4 10.50 - 11.35 Українська мова Ребрик В.І., Терпай Г.І. 9 клас
5 11.45 - 12.30 Фізика Калинич М.М., Терпай Г.І. 9 клас
6 12.40 - 13.00 13.05 – 13. 25 Розвиток мовлення Корекція розвитку Блищак Н. А., Блищак Н. А., каб. психол.
7 13.30 – 14.15 Фізична культура Петровцій О.О. спорт.зала
8 14.20 Виховна Калинич М.М. 9 клас
Вівторок 1 08.00 - 08.45 Геометрія Калинич М.М., Терпай Г.І. 9 клас
2 08.55 - 09.40 Географія Штефаньо Є.І., Терпай Г.І. 9 клас
3 09.50 - 10.35 Англійська мова Бантюк У. В., Терпай Г.І. 9 клас
4 10.50 - 11.35 Фізика Калинич М. М., Терпай Г.І. 9 клас
5 11.45 - 12.30 Біологія Куртинець О.В., Терпай Г.І. 9 клас
6 12.40 - 13.25 Хімія Гаджега В. І. 9 клас
7 13.30 – 14.15 Фізична культура Петровцій О.О. спорт.зала
8 14.20 – 14.40 Основи здоров’я Куртинець О.В. 9 клас
Середа 1 08.00 - 08.45 Українська література Ребрик В.І., Терпай Г. І. 9 клас
2 08.55 - 09.40 Українська мова Ребрик В.І., Терпай Г.І. 9 клас
3 09.50 - 10.35 Історія України Худанич Н. В., Терпай Г.І. 9 клас
4 10.50 - 11.35 Алгебра Калинич М. М.., Терпай Г.І. 9 клас
5 11.45 - 12.30 Правознавство Худанич Н.В., Терпай Г.І. 9 клас
6 12.40 - 13.25 Англійська мова Бантюк У. В., 9 клас
7 13.30 – 14.15 Трудове навчання Терпай О. Є. 9 клас
Четвер 1 08.00 - 08.45 Геометрія Калинич М.М., Терпай Г.І. 9 клас
2 08.55 - 09.40 Інформатика Штефаньо І.А., Терпай Г.І каб. інформ.
3 09.50 - 10.10 10.15 – 10.35 Лікувальна фізкультура Індивідуальне заняття Петровцій О.О., Терпай Г. І., Терпай Г. І. спорт.зала, інкл. рес. кімн
4 10.50 - 11.35 Українська мова Ребрик В.І., Терпай Г.І. 9 клас
5 11.45 - 12.30 Фізика Калинич М.М., Терпай Г.І. 9 клас
6 12.40 - 13.25 Мистецтво Калинич М. М. 9 клас
П ҆ятниця 1 08.00 -–08.20 08.20 - 08 45 Лікувальна фізкультура Індивідуальне заняття Петровцій О.О., Терпай Г. І. Терпай Г. І. спорт.зала, інкл. рес. кімн
2 08.55 - 09.40 Інд. заняття (труд. навч.) Терпай Г.І. інкл. рес. кімн
3 09.50 - 10.35 Інформатика Штефаньо І. А., Терпай Г.І. каб. інформ.
4 10.50 - 11.35 Зарубіжна література Попович В.В., Терпай Г.І. 9 клас
5 11.45 - 12.30 Українська література Ребрик В.І., Терпай Г.І. 9 клас
6 12.40 - 13.25 Географія Штефаньо Є. І. 9 клас
7 13.30 – 14.15 Всесвітня історія Худанич Н. В. 9 клас

Класний керівник__________М.М. Калинич ___________В.В. Попович

Асистент учителя__________ Г.І.Терпай ___________Н.В.Худанич

Ознайомлені: __________ Є.І.Штефаньо ___________ У.В. Бантюк

___________О.О.Петровцій ___________ Н.А.Блищак

___________ І.А.Штефаньо ___________О.Є. Терпай

___________ В.І. Ребрик

___________О.В.Куртинець ___________В.І.Гаджега

Я згідна з розкладом

Підпис матері____________О.В.Мошкола


Індивідуальний навчальний план

для дитини з особливими освітніми потребами

Веждел Ганни Юріївни

учениці 8 класу Греблянської гімназії

на 2021-2022 навчальний рік

(Складено відповідно до таблиці 16 Типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами з навчанням українською мовою для дітей із затримкою психічного розвитку (затверджено Міністерством освіти і науки України наказ №627 від 12.06.2018( зі змінами , наказ № 815 від 26.07.2018 )

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень Примітка
8 клас
Мови і літератури Українська мова 3
Українська література 2
Англійська мова 2
Зарубіжна література 1
Суспільствознавство Історія України 1
Всесвітня історія 1
Основи правознавства -
Математика Математика -
Алгебра 2+1
Геометрія 2
Природознавство Природознавство -
Біологія 2
Географія 2 + 0,5
Фізика 2
Хімія 2
Мистецтво Музичне мистецтво -
Образотворче мистецтво -
Мистецтво 1
Технології Трудове навчання 2
Інформатика 2
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1
Фізична культура 2 Спецгрупа
Разом 30+2
Корекційно-розвиткові заняття Розвиток мовлення 1
Корекція розвитку 1
Лікувальна фізкультура (ритміка) 2
Додаткові години на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 2
Гранично допустиме навчальне навантаження 32
Сумарна кількість годин 36

/Files/images/nklyuzya_/IMG-1bdbeb33ed66d47981320326885df8d7-V.jpg /Files/images/nklyuzya_/IMG-6e57217684431817d2962c500ba22076-V.jpg /Files/images/nklyuzya_/IMG-25a1b625155e95fcd8e6921f215472b1-V.jpg /Files/images/nklyuzya_/IMG-7e50836c311d41cb7ad7f0dc0f685add-V.jpg/Files/images/nklyuzya_/IMG-cacdb111c140bd5602cbb3478c410e61-V.jpg /Files/images/nklyuzya_/IMG-f99c941d83d97778a8e169f91aba7b55-V.jpg

Розклад уроків

для учениці 8 класу Веждел Ганни

Греблянської гімназії

на І семестр 2021-2022 навчального року

День тижня Урок Час проведен ня Навчальний предмет ПІБ учителя, асистента вчителя Кабінет
Понеділок 1 08.00 - 08.45 Українська література Боднар М.М., Калинич В.І. 8 клас
2 08.55 - 09.40 Українська мова Боднар М.М., Калинич В.І. 8 клас
3 09.50 - 10.35 Геометрія Гаджега В.І., Калинич В.І. 8 клас
4 10.50 - 11.35 Географія Штефаньо Є.І., Калинич В.І. 8 клас
5 11.45 - 12.30 Розвиток мовлення Корекція розвитку Блищак Н.А. Блищак Н.А. каб, психол.
6 12.40 - 13.25 Хімія Гаджега В.І., Калинич В.І 8 клас
7 13.30 - 14.15 Мистецтво Калинич М.М. 8 клас
8 14.20 – 15.05 Фізична культура Петровцій О.О. спорт. зала
Вівторок 1 08.00 - 08.45 Інформатика Штефаньо І.А. каб. інформ.
2 08.55 - 09.40 Фізика Калинич М.,М. Калинич В.І. 8 клас
3 09.50 - 10.35 Алгебра Гаджега В.І.,Калинич В.І 8 клас
4 10.50 - 11.35 Алгебра Гаджега В.І.,Калинич В.І. 8 клас
5 11.45- 12.30 Біологія Гаджега В.І., Калинич В.І. 8 клас
6 12.40 - 13.25 Основи здоров’я Куртинець О.В., Калинич В.І. 8 клас
7 13.30 Виховна Гаджега В.І. 8 клас
Середа 1 08.00 - 08.45 Англійська мова Бантюк У. В., Калинич В.І. 8 клас
2 08.55 - 09.40 Географія Штефаньо Є. І., Калинич В.І. 8 клас
3 09.50 - 10.10 10.15 - 10.35 Індивідуальне зайняття Лікувальна фізкультура Калинич В.І. Петровцій О.О., Калинич В.І. інкл.-рес.кімн. спорт. зала
4 10.50 - 11.35 Історія України Худанич Н.В., Калинич В.І. 8 клас
5 11.45 - 12.30 Фізика Калинич М. М., Калинич В.І. 8 клас
6 12.40 – 13.25 Українська мова Боднар М. М. 8 клас
7 13.30 - 14.15 Фізична культура Петровцій О.О. спорт. зала
Четвер 1 08.00 - 08.45 Біологія Гаджега В.І., Калинич В.І. 8 клас
2 08.55 - 09.40 Геометрія Гаджега В.І., Калинич В.І. 8 клас
3 09.50 - 10.35 Хімія Гаджега В.І., Калинич В.І. 8 клас
4 10.50 - 11.35 Зарубіжна література Попович В. В., Калинич В.І. 8 клас
5 11.45 - 12.30 Всесвітня історія Худанич Н.В., Калинич В.І. 8 клас
6 12.40 - 13.25 Англійська мова Бантюк У.В. 8 клас
7 13.30 - 14.15 Трудове навчання Гаджега В.І. 8 клас
П’ятниця 1 08.25 - 08.45 Лікувальна фізкультура Петровцій О. О. спорт. зала
2 08.55 - 09.40 Українська мова Боднар М. М., Калинич В. І. 8 клас
3 09.50 – 10.35 Українська література Боднар М. М., Калинич В. І. 8 клас
4 10.50 – 11.35 Алгебра Гаджега В.І.,Калинич В.І. 8 клас
5 11.45 - 12.30 Географія Штефаньо Є.І., Калинич В.І. 8 клас
6 12.40 – 13.25 Інд. заняття (труд. навч.) Калинич В.І. інкл.-рес.кімн.
7 13.30 - 14.15 Інформатика Штефаньо І. А. каб. інформ.

Класний керівник__________ В.І. Гаджега ___________ Н.В. Худанич

Асистент учителя __________ В.І. Калинич ___________ У.В. Бантюк

Ознайомлені: __________ Є.І. Штефаньо __________ О.О. Петровцій

__________ І.А.Штефаньо ___________В.В. Попович

__________ М.М. Боднар

____________М.М. Калинич __________ О.В. Куртинець

___________ Н.А. Блищак

Я згідна з розкладом

Підпис матері_______________ М.І. Веждел

/Files/images/vdkrit_uroki/IMG-160a2ba24fd63631ceb2b365ac4e6b43-V.jpg/Files/images/vdkrit_uroki/IMG-15619de0e62494a969ea02276f71b63b-V.jpg/Files/images/vdkrit_uroki/IMG-64f6b604bbfa0c9fb9a40a9ba23db2d1-V.jpg/Files/images/vdkrit_uroki/IMG-69f486c635343bfbc6887f681233f8dc-V.jpg/Files/images/vdkrit_uroki/IMG-7c4b2540ed48fa27a0c8aa372bbc0171-V.jpg/Files/images/vdkrit_uroki/IMG-8cf58c6c5070ae3224177bb1ea5e790a-V.jpg/Files/images/vdkrit_uroki/IMG-c647158e18a8b929f082b20728bf603a-V.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 247

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Наша адреса

вул. центральна, № 131,
90140, Закарпатська обл.,
Іршаський р-н., с. Гребля
Україна

Дата останньої зміни 09 Серпня 2022

Цей сайт безкоштовний!