Наказ

31.08.2022 № 155

Про організацію роботи класів

з інклюзивним навчанням

у 2022-2023 навчальному році

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту, Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України 24.02.2022 №2102-ІX (зі змінами), наказу МОН України від 28.03.2022 № 274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 року № 588 «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», листа МОН України від 30.08.2021 № 1/9-436 «Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2022-2023 навчальному році», висновків про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини та з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство

НАКАЗУЮ:

1. Організувати у 2022-2023 навчальному році у 1, 4 та 9 класах інклюзивне навчання в очному режимі, дотримуючись усіх рекомендацій у разі включення сигналу «Повітряна тривога» або інших сигналів оповіщення:

1.1. У 1 класі для учениці з особливими освітніми потребами Боднарчук Данієли Андріївни;

1.2. У 4 класі для учня з особливими освітніми потребами Тетері Максима Миколайовича;

1.3. У 9 класі для учениці з особливими освітніми потребами Веждел Ганни Юріївни.

2. Закріпити асистентів вчителів за класами з інклюзивним навчанням:

2.1. Сенинець Наталію Петрівну у 1 класі;

2.2. Вийбер Іру Іванівну у 4 класі;

2.3. Сочку Ярославу Іванівну у 9 класі.

3. Асистентам учителів Сенинець Наталії Петрівні, Вийбер Ірі Іванівні та Сочці Ярославі Іванівні:

3.1. Забезпечувати соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.

Постійно

3.2. Розробити спільно з групою фахівців індивідуального супроводу дітей з особливими освітніми потребами індивідуальні програми розвитку (до 15.09.2022 року) та забезпечити їх виконання протягом навчального року.

3.3. Забезпечити виконання посадових обов’язків асистента вчителя.

Постійно

3.4. Скласти план самоосвіти на 2022-2023 навчальний рік.

До 15.09.2022

3.5. Скласти план роботи на навчальний рік та на місяць.

До 15.09.2022

3.6. Завести:

- книгу взаємодії фахівців з батьками дітей з особливими освітніми потребами;

-листок спостережень.

До 05.09.2022 року

4. Покласти відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів з особливими освітніми потребами інклюзивних класів на асистентів вчителів Сенинець Наталію Петрівну, Вийбер Іру Іванівну, Сочку Ярославу Іванівну та класних керівників Терпай Сніжану Юріївну, Павльо Ярославу Василівну, Гаджегу Віру Іванівну.

Постійно

5. Вчителям-предметникам забезпечити особистісно зорієнтований підхід до організації навчально-виховного процесу, враховуючи особливі освітні потреби учнів.

Постійно

6. Практичному психологу Блищак Наталії Антонівні та вчителю-реабілітологу Петровцій Ользі Олександрівні проводити корекційно-розвивальні заняття з 01.09.2022 року.

7. Педагогічним працівникам:

7.1. Здійснювати оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою.

Протягом навчального року

7.2. Залучати учнів з особливими освітніми потребами до позакласних та позашкільних заходів з урахуванням їх інтересів, нахилів, здібностей, побажань, індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності та стану здоров’я .

Протягом навчального року

8. Практичному психологу Блищак Наталії Антонівні:

8.1. Надавати систематичну консультативну допомогу вчителям – предметникам, які викладають у класах з інклюзивним навчанням, у створенні сприятливих умов адаптації учнів з особливими освітніми потребами, психологічно комфортного перебування в учнівському колективі.

8.2. Вивчити стан адаптації учнів з особливими освітніми потребами класів з інклюзивним навчанням.

До 30.09.2022

8.3. Здійснювати психолого-педагогічний супровід:

- дітей з особливими освітніми потребами, проводити індивідуальну роботу, сприяти успішній адаптації до навчання та перебування в учнівських колективах;

- родин, у яких виховуються діти з ООП, проводити індивідуальні консультації для батьків, тренінги.

- в організації навчання учнів з особливими освітніми потребами у 1, 4 та 9 класах з інклюзивним навчанням.

9. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Штефаньо Єлизаветі Іванівні:

9.1. Контролювати організацію освітнього процесу в класах з інклюзивним навчанням.

Постійно

9.2. Аналізувати результативність освітнього процесу у класах з інклюзивним навчанням та рівень навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами.

10. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.

Директор гімназії Олеся Терпай

Наказ

31.08.2022 № 159

Про затвердження Положення

про команду психолого-педагогічного

супроводу дітей з особливими освітніми потребами

Відповідно до статті 20 Закону України «Про освіту», пункту 5 Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 08.06.2018 року № 609, з метою створення оптимальних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей та забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у класах з інклюзивним навчанням

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в Греблянській гімназії , що додається.

2. Покласти обов’язки щодо організації діяльності команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в Греблянській гімназії , на заступника директора з навчально-виховної роботи Штефаньо Єлизавету Іванівну.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор гімназії Олеся Терпай

З наказом ознайомлена Єлизавета Штефаньо

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 159 від 31.08.2022 Директор гімназії Олеся Терпай

ПОЛОЖЕННЯ

про команду психолого-педагогічного супроводу

дитини з особливими освітніми потребами

в Греблянській гімназії

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні принципи, завдання та функції, а також порядок організації діяльності команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами (далі – Команда супроводу), які здобувають освіту в умовах інклюзивного навчання в Греблянській гімназії (далі – заклад освіти).

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

2.1. Індивідуальна навчальна програма – документ (частина ІПР), який окреслює коло знань, умінь та навичок, що підлягають засвоєнню з кожного окремого навчального предмету у процесі навчання у закладі загальної середньої освіти з метою реалізації індивідуальної освітньої траєкторії дитини з особливими освітніми потребами (далі – дитини з ООП). Містить перелік тем матеріалу, що вивчається, рекомендації щодо кількості годин на кожну тему, час, відведений на вивчення всього курсу.

2.2. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про освіту».

3. Персональний склад Команди супроводу затверджується наказом керівника закладу освіти, в якому здобувають освіту діти з ООП.

4. Команда супроводу дитини з ООП співпрацює з ІРЦ з питань надання корекційно-розвиткових послуг та методичного забезпечення її діяльності.

ІІ. Склад учасників Команди супроводу

1. Склад Команди супроводу визначається з урахуванням освітніх потреб дитини з ООП.

2. До складу Команди супроводу дитини з ООП входять:

У закладі загальної середньої освіти:

2.1. Постійні учасники:

директор або заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель початкових класів (класний керівник), вчителі, асистент вчителя, практичний психолог, соціальний педагог, вчитель – дефектолог (з урахуванням освітніх потреб дитини з ООП), вчитель-реабілітолог та батьки або законні представники (далі – батьки) дитини з ООП тощо;

2.2. Залучені фахівці:

медичний працівник закладу освіти, лікар, асистент дитини, спеціалісти системи соціального захисту населення, служби у справах дітей тощо.

ІІІ. Принципи діяльності Команди супроводу

1. Основними принципами діяльності Команди супроводу є:

1.1. Повага до індивідуальних особливостей дитини з ООП;

1.2. Дотримання інтересів дитини з ООП, недопущення дискримінації та порушення її прав:

1.3. Командний підхід;

1.4. Активна співпраця з батьками дитини з ООП, залучення їх до освітнього процесу та розробки ІПР;

1.5. Конфіденційність та дотримання етичних принципів;

1.6. Міжвідомча співпраця.

ІV. Завдання Команди супроводу

1. Команда супроводу виконує наступні завдання:

1.1. Збір інформації про особливості розвитку дитини, її інтереси, труднощі, освітні потреби на етапах створення, реалізації та моніторингу виконання ІПР;

1.2. Вивчення напрямів психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, що можуть бути надані в межах закладу освіти на підставі висновку ІРЦ, та забезпечення надання цих послуг;

1.3. Розроблення ІПР для кожної дитини з ООП та моніторинг її виконання з метою коригування та визначення динаміки розвитку дитини;

1.4. Надання методичної підтримки педагогічним працівникам закладу освіти з організації інклюзивного навчання;

1.5. Створення належних умов для інтеграції дітей з ООП в освітнє середовище;

1.6. Проведення консультативної роботи з батьками дітей з ООП щодо особливостей їх розвитку, навчання та виховання;

1.7. Проведення інформаційно-просвітницької роботи у закладі освіти серед педагогічних працівників, батьків і дітей з метою недопущення дискримінації та порушення прав дитини, формування дружнього та неупередженого ставлення до дітей з ООП.

V. Основні функції учасників Команди супроводу

1. Адміністрація закладу освіти (директор або заступник директора з навчально-виховної роботи):

1.1. Формування складу Команди супроводу;

1.2. Призначення відповідальної особи щодо координації розроблення ІПР;

1.3. Організація роботи Команди супроводу;

1.4. Контроль за виконанням висновку ІРЦ;

1.5. Залучення фахівців (в тому числі фахівців ІРЦ) для надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з ООП;

1.6. Контроль за виконанням завдань учасниками Команди супроводусвоїх функцій;

1.7. Розроблення спільно з іншими учасниками Команди супроводу індивідуального навчального плану дитини з ООП;

1.8. Залучення батьків дитини з ООП до розроблення і погодження ІПР;

1.9. Оцінка діяльності педагогічних працівників, залучених до реалізації ІПР;

1.10. Моніторинг виконання ІПР.

2. Практичний психолог:

2.1. Вивчення та моніторинг психічного розвитку дитини з ООП;

2.2. Психологічний супровід дитини з ООП;

2.3. Надання корекційно-розвиткових послуг дитині з ООП згідно з ІПР;

2.4. Надання рекомендацій, консультацій та методичної допомоги педагогічним працівникам закладу освіти у роботі з дитиною з ООП;

2.5. Консультативна робота з батьками дитини з ООП;

2.6. Просвітницька робота щодо формування психологічної готовності в учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі.

3. Класний керівник, вчителі предметів

3.1. Забезпечення освітнього процесу дитини з ООП з урахуванням особливостей її розвитку та ІПР;

3.2. Підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу про особливості навчально-пізнавальної діяльності дитини з ООП, її сильні сторони та потреби, результати виконання дитиною навчальної програми;

3.3. Участь у підготовці індивідуального навчального плану дитини з ООП;

3.4. Розробка індивідуальної навчальної програми в закладі загальної середньої освіти;

3.5. Визначення спільно з іншими педагогічними працівниками рівня досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених ІПР;

3.6. Створення належного мікроклімату в колективі;

3.7. Надання інформації батькам про стан засвоєння навчальної програми дитиною з ООП.

4. Асистент вчителя:

4.1. Спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб;

4.2. Участь в організації освітнього процесу дитини з ООП;

4.3. Участь у розробці ІПР;

4.4. Участь у підготовці індивідуального навчального плану та індивідуальної навчальної програми;

4.5. Адаптація освітнього середовища, навчальних матеріалів відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини з ООП;

4.6. Оцінка спільно з вчителем рівня досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених ІПР;

4.7. Підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу за результатами спостереження за дитиною щодо її індивідуальних особливостей, інтересів та потреб;

4.8. Надання інформації батькам, педагогічним працівникам щодо особливостей розвитку дитини з ООП.

5. Батьки дитини з ООП:

5.1. Доведення інформації про дитину (стиль, спосіб навчання, успіхи, труднощі у виконанні домашніх завдань);

5.2. Прийняття участі у роботі Команди супроводу, а також у складанні ІПР;

5.3. Створення умов для навчання, виховання та розвитку дитини.

VІ. Організація роботи Команди супроводу


1. Загальне керівництво Командою супроводу дітей з ООП покладається на директора або заступника директора з навчально-виховної роботи, який несе відповідальність за виконання покладених на Команду завдань та розподіл функцій між її учасниками.

2. Робота Команди супроводу здійснюється в межах основного робочого часу працівників.

3. Однією з організаційних форм діяльності Команди супроводу є засідання її учасників, яке проводиться не менше 3 (трьох) разів протягом навчального року.

За потреби скликаються позачергові засідання. Ініціювати позачергове засідання Команди супроводу може будь-хто з її учасників.

4. Головою засідання Команди супроводу є директор або заступник директора з навчально-виховної роботи в закладі загальної середньої освіти.

5. Рішення засідання Команди супроводу приймаються за результатами колегіального обговорення інформації кожного її учасника відкритим голосуванням (за умови присутності на засіданні не менше 2/3 від загального складу).

6. Рішення засідання Команди супроводу оформляється протоколом, який веде секретар засідання. Протокол засідання підписується головою, секретарем та всіма учасниками засідання.

7. Секретар призначається із числа складу постійних учасників Команди супроводу.

VІІ. Організація надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дитині з особливими освітніми потребами

1. Відповідно до висновку ІРЦ, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності), результатів понятого-педагогічного вивчення дитини Команда супроводу складає індивідуальну програму розвитку дитини з ООП впродовж 2-х тижнів з моменту початку освітнього процесу. ІПР погоджується батьками та затверджується керівником закладу освіти.

2.Команда супроводу переглядає ІПР з метою її коригування та визначення прогресу розвитку дитини у закладі загальної середньої освіти двічі на рік (у разі потреби частіше).

3.Відповідно до особливостей розвитку дитини з ООП Команда супроводу розробляє індивідуальний навчальний план та індивідуальну навчальну програму в закладі загальної середньої освіти.

4.Команда супроводу визначає способи адаптації (у разі необхідності модифікації) освітнього середовища, навчальних матеріалів відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини з ООП.

5.Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг здійснюється шляхом проведення індивідуальних і групових занять.

6.У разі виникнення труднощів у реалізації ІПР, Команда супроводу звертається до фахівців ІРЦ щодо надання методичної допомоги.

7.Команда супроводу формує та узгоджує з батьками розклад корекційно-розвиткових занять дитини з ООП.

8.Корекційно-розвиткові заняття згідно з ІПР проводяться педагогічними працівниками закладу освіти та (або) залученими фахівцями ІРЦ, інших установ/закладів, фізичними особами, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері освіти.

Наказ

31.08.2022 № 160

Про затвердження персонального складу

команди психолого-педагогічного супроводу

для Веждел Ганни ,

дитини з особливими освітніми потребами

Відповідно до статті 20 Закону України «Про освіту», пункту 3 Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 року № 609 та з метою створення оптимальних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, з урахуванням їхніх індивідуальних потреб та можливостей, забезпечення психолого – педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у класах з інклюзивним навчанням

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити персональний склад команди психолого-педагогічного супроводу для учениці з особливими освітніми потребами 9 класу Веждел Ганни Юріївни, що додається.

3. Команді супроводу:

2.1. У своїй роботі дотримуватись Положення про команду психолого-педагогічного дитини з особливими освітніми потребами;

2.2. Дотримуватись конфіденційності щодо діагнозів дітей з особливими освітніми потребами.

3. Призначити відповідальною за виконання покладених на Команди завдань та функцій заступника директора з навчально-виховної роботи Штефаньо Єлизавету Іванівну.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор гімназії Олеся Терпай

Персональний склад

команди психолого-педагогічного супроводу

Веждел Ганни Юріївни,

учениці 9 класу, дитини з ООП

Постійні учасники:

1. Штефаньо Єлизавета Іванівна, заступник директора з НВР;

2. Гаджега Віра Іванівна, класний керівник;

3. Сочка Ярослава Іванівна , асистент учителя;

4. Блищак Наталія Антонівна, практичний психолог;

5. Петровцій Ольга Олександрівна, вчитель – реабілітолог;

6. Веждел Марина Іванівна, мама дитини з ООП.

Наказ

31.08.2022 № 162

Про затвердження персонального складу

команди психолого-педагогічного супроводу

для Боднарчук Данієли,

дитини з особливими освітніми потребами

Відповідно до статті 20 Закону України «Про освіту», пункту 3 Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 року № 609 та з метою створення оптимальних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, з урахуванням їхніх індивідуальних потреб та можливостей, забезпечення психолого – педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у класах з інклюзивним навчанням

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити персональний склад команди психолого-педагогічного супроводу для учениці з особливими освітніми потребами 1 класу Боднарчук Данієли Андріївни, що додається.

2. Команді супроводу:

2.1. У своїй роботі дотримуватись Положення про команду психолого-педагогічного дитини з особливими освітніми потребами;

2.2. Дотримуватись конфіденційності щодо діагнозів дітей з особливими освітніми потребами.

3. Призначити відповідальною за виконання покладених на Команди завдань та функцій заступника директора з навчально-виховної роботи Штефаньо Єлизавету Іванівну.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор гімназії Олеся Терпай

Персональний склад

команди психолого-педагогічного супроводу

Боднарчук Данієли Андріївни,

учениці 1 класу, дитини з ООП

Постійні учасники:

1. Штефаньо Єлизавета Іванівна, заступник директора з НВР;

2. Терпай Сніжана Юріївна, класний керівник;

3. Сенинець Наталія Петрівна , асистент учителя;

4. Блищак Наталія Антонівна, практичний психолог;

5. Петровцій Ольга Олександрівна, вчитель – реабілітолог;

6. Боднарчук Оксана Михайлівна, мама дитини з ООП.

Індивідуальний навчальний план

для дитини з особливими освітніми потребами

Боднарчук Данієли Андріївни

учениці 1 класу

Греблянської гімназії

на 2022-2023 навчальний рік

(Складено відповідно до додатка 11 Типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами з навчанням українською мовою для дітей із інтелектуальними порушеннями (затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ від 26.07.2018 року № 814)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень Примітка
1 клас
Мовно - літературна Українська мова та літературне читання 7
Математична Математика 4
Природнича Соціальні і здоров’язбережувальна Громадянська та історична Я досліджую світ 3 + 2
Технологічна Трудове навчання 2
Інформатична
Мистецька Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Фізкультурна Фізична культура 3
Усього 18 + 3
Корекційно-розвиткова робота Розвиток емоційно-вольової та когнітивної сфери 1
Лікувальна фізкультура 1
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 2
Гранично допустиме навчальне навантаження 20
Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових 20+3
Разом 25

Розклад уроків

для учениці 1 класу

Боднарчук Данієли Андріївни

Греблянської гімназії

на І семестр 2022-2023 навчального року

День тижня Урок Час Навчальний предмет ПІБ учителя, асистента вчителя Кабінет
Понеділок 1 08.00 - 08.35 Я досліджую світ ТерпайС.Ю.СенинецьН.П. 1клас
2 08.55 - 09.30 Математика Терпай С.Ю., Сенинець Н.П. 1 клас
3 09.50 - 10.25 Українська мова Терпай С.Ю., Сенинець Н.П. 1 клас
4 10.45 -11.20 Фізична культура ПетровційО.ОСенинецьН.П спорт. зала
5 11.50 - 12.25 Трудове навчання Сенинець Н.П. інкл.-рес. кімн.
6 12.45 - 13.05 Розв.емоц.і конг.сфери Блищак Н.А. інкл.-рес. кімн.
Вівторок 1 08.00 - 08.35 Я досліджую світ Терпай С.Ю., Сенинець Н.П. 1 клас
2 08.55 - 09.30 Українська мова Терпай С.Ю., Сенинець Н.П. 1 клас
3 09.50 - 10.25 Математика Терпай С.Ю., Сенинець Н.П. 1 клас
4 10.45 - 11.20 Українська мова Сенинець Н.П. інкл.-рес.кімн.
5 11.50 – 12.25 Гурток Терпай С.Ю., Сенинець Н.П. 1 клас
Середа 1 08.00 - 08.35 Я досліджую світ Терпай С.Ю., Сенинець Н.П. 1 клас
2 08.55 - 09.30 Математика Терпай С.Ю., Сенинець Н.П. 1 клас
3 09.50 - 10.25 Українська мова Терпай С.Ю., Сенинець Н.П. 1 клас
4 10.45 - 11.20 Мистецтво Терпай С.Ю., Сенинець Н.П. 1 клас
5 11.50 - 12.25 Трудове навчання Сенинець Н.П, інк.-рес. кімн.
Четвер 1 08.00 - 08.35 Я досліджую світ Терпай С.Ю., Сенинець Н.П. 1 клас
2 08.55 - 09.30 Українська мова Терпай С.Ю., Сенинець Н.П. 1 клас
3 09.50 - 10.25 Фізична культура ПетровційО.О.СенинецьН.П спорт. зала
4 10.45- 11.20 Мистецтво Терпай С.Ю., Сенинець Н.П. 1 клас
5 11.50 - 12.10 12.10 – 12.25 Лікувальна фізкультура Індивідуальне заняття ПетровційО.О.СенинецьН.П Сенинець Н.П. спорт. залаінкл-.рес.кім.
П’ятниця 1 08.00 - 08.35 Я досліджую світ Терпай С.Ю., Сенинець Н.П. 1 клас
2 08.55 - 09.30 Математика Терпай С.Ю., Сенинець Н.П. 1 клас
3 09.50 – 10.25 Українська мова Терпай С.Ю., Сенинець Н.П. 1 клас
4 10.45 – 11.20 Українська мова Сенинець Н.П. інк.- рес. кімн.
5 11.50 - 12.25 Фізична культура ПетровційО.О.СенинецьН.. спорт. зала

Наказ

31.08.2022 № 161

Про затвердження персонального складу

команди психолого-педагогічного супроводу

для Тетері Максима, дитини

з особливими освітніми потребами

Відповідно до статті 20 Закону України «Про освіту», пункту 3 Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 року № 609 та з метою створення оптимальних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, з урахуванням їхніх індивідуальних потреб та можливостей, забезпечення психолого – педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у класах з інклюзивним навчанням

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити персональний склад команди психолого-педагогічного супроводу для учня з особливими освітніми потребами 4 класу Тетері Максима Миколайовича, що додається.

2. Команді супроводу:

2.1. У своїй роботі дотримуватись Положення про команду психолого-педагогічного дитини з особливими освітніми потребами;

2.2. Дотримуватись конфіденційності щодо діагнозів дітей з особливими освітніми потребами.

3. Призначити відповідальною за виконання покладених на Команду завдань та функцій заступника директора з навчально-виховної роботи Штефаньо Єлизавету Іванівну.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор гімназії Олеся Тарпай

Персональний склад


команди психолого-педагогічного супроводу


Тетері Максима Миколайовича,

учня 4 класу, дитини з ООП


Постійні учасники:

1. Штефаньо Єлизавета Іванівна, заступник директора з НВР;

2. Павльо Ярослава Василівна, класний керівник;

3. Вийбер Іра Іванівна , асистент учителя;

4. Блищак Наталія Антонівна, практичний психолог;

5. Петровцій Ольга Олександрівна, вчитель – реабілітолог;

6. Тетеря Марта Василівна, мама дитини з ООП.

Індивідуальний навчальний план

для дитини з особливими освітніми потребами

Тетері Максима Миколайовича

учня 4 класу

Греблянської гімназії

на 2022-2023 навчальний рік

(Складено відповідно до таблиці 5 Типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами з навчанням українською мовою для дітей із затримкою психічного розвитку (затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ від 26.07.2018 року № 814)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень Примітка
4 клас
Мовно - літературна Українська мова та літературне читання 7
Англійська мова 2
Математична Математика 4 + 1
Природнича Соціальні і здоров’язбережувальна Громадянська та історична Я досліджую світ 3 + 1
Технологічна Трудове навчання 1
Інформатична Інформатика 1
Мистецька Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Фізкультурна Фізична культура 3
Усього 20 + 3
Корекційно-розвиткова робота Корекція розвитку 2
Ритміка 1
Розвиток мовлення 1
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 2
Гранично допустиме навчальне навантаження 22
Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових 22+3
Разом 29

Розклад уроків

для учня 4 класу

Тетері Максима Миколайовича

Греблянської гімназії

на І семестр 2022-2023 навчального року

День тижня Урок Час Навчальний предмет ПІБ учителя, асистента вчителя Кабінет
Понеділок 1 08.00 - 08.40 Корекція розвитку Розвиток мовлення Блищак Н.А., Вийбер І.І. Блищак Н.А., Вийбер І.І. 4 клас
2 08.55 - 09.35 Математика Павльо Я.В.., Вийбер І.І. 4 клас
3 09.50 - 10.30 Фізична культура Петровцій О.О., Вийбер І.І. спорт. зала
4 10.45 - 11.25 Українська мова Павльо Я.В., Вийбер І.І. 4 клас
5 11.50 - 12.30 Мистецтво Павльо Я.В., Вийбер І.І. 4 клас
6 12.45 - 13.25 Я досліджую світ Павльо Я.В. 4 клас
Вівторок 1 08.00 - 08.40 Трудове навчання Вийбер І.І. 4 клас
2 08.55 - 09.35 Українська мова Павльо Я.В., Вийбер І.І. 4 клас
3 09.50 - 10.30 Математика Павльо Я.В., Вийбер І.І. 4 клас
4 10.45- 11.25 Мистецтво Павльо Я.І., Вийбер І.І. 4 клас
5 11.50- 12.30 Фізична культура Петровцій О.О.Вийбер І.І. спорт. зала
Середа 1 08.00 - 08.40 Я досліджую світ Павльо Я.І., Вийбер І.І. 4 клас
2 08.55 - 09.35 Математика Павльо Я.В., Вийбер І.І. 4 клас
3 09.50 - 10.30 Українська мова Павльо Я.В., Вийбер І.І. 4 клас
4 10.50 - 11.30 Англійська мова Бантюк У.В., Вийбер І.І. 4 клас
5 11.45 - 12.25 Інформатика Штефаньо І.А., Вийбер І.І. 4 клас
Четвер 1 08.00 - 08.40 Я досліджую світ Павльо Я.В. 4 клас
2 08.55 - 09.35 Українська мова Павльо Я.В., Вийбер І.І. 4 клас
3 09.50 - 10.30 Математика Павльо Я.В., Вийбер І.І. 4 клас
4 10.50 - 11.30 Англійська мова Бантюк У.В., Вийбер І І 4 клас
5 11.45 – 12.05 12.05 - 12.25 Інд. заняття (укр. мова) Ритміка Вийбер І.І. Петровцій О.О., Вийбер І.І. інкл.-рес.кімн. спорт. зала
6 12.45 - 13.25 Українська мова Вийбер І.І. 4 клас
П’ятниця 1 08.25 - 08.40 Я досліджую світ Павльо Я.В., Вийбер І.І. 4 клас
2 08.55 - 09.35 Математика Павльо Я.В., Вийбер І.І. 4 клас
3 09.50 – 10.30 Фізична культура Петровцій О.О., Вийбер І.І. спорт. зала
4 10.50 – 11.30 Українська мова Павльо Я.В., Вийбер І.І. 4 клас
5 11.45 - 12.05 12.05 - 12.25 Корекція розвитку Інд. заняття (укр. мова) Блищак Н.А., Вийбер І.І. Вийбер І.І. кабінет психол. інкл.-рес. кімн.

Індивідуальний навчальний план

для дитини з особливими освітніми потребами

Веждел Ганни Юріївни

учениці 9 класу Греблянської гімназії

на 2022-2023 навчальний рік

Складено відповідно до таблиці 16 Типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами з навчанням українською мовою для дітей із затримкою психічного розвитку (затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ № 627 від 12.06.2018 року ( зі змінами, наказ № 815 від 26.07.2018)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень Примітка
9 клас
Мови і літератури Українська мова 3
Українська література 2
Англійська мова 2
Зарубіжна література 1
Суспільствознавство Історія України 1
Всесвітня історія 1
Основи правознавства 1
Математика Математика -
Алгебра 2+0.5
Геометрія 2
Природознавство Природознавство -
Біологія 1,5
Географія 2
Фізика 3
Хімія 2
Мистецтво Музичне мистецтво -
Образотворче мистецтво -
Мистецтво 1
Технології Трудове навчання 2
Інформатика 2
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1
Фізична культура 2 Спецгрупа
Разом 29.5+2
Корекційно-розвиткові заняття Розвиток мовлення 1
Корекція розвитку 1
Лікувальна фізкультура (ритміка) 2
Додаткові години на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 32
Сумарна кількість годин

Разом
30+2

36

/Files/images/nklyuzya_/IMG-1bdbeb33ed66d47981320326885df8d7-V.jpg /Files/images/nklyuzya_/IMG-6e57217684431817d2962c500ba22076-V.jpg /Files/images/nklyuzya_/IMG-25a1b625155e95fcd8e6921f215472b1-V.jpg /Files/images/nklyuzya_/IMG-7e50836c311d41cb7ad7f0dc0f685add-V.jpg/Files/images/nklyuzya_/IMG-cacdb111c140bd5602cbb3478c410e61-V.jpg /Files/images/nklyuzya_/IMG-f99c941d83d97778a8e169f91aba7b55-V.jpg

Розклад уроків

для учениці 9 класу Веждел Ганни

Греблянської гімназії

на І семестр 2022-2023 навчального року

День тижня Урок Час Навчальний предмет ПІБ учителя, асистента вчителя Кабінет
Понеділок 1 08.00 - 08.45 Українська література Боднар М.М. 9 клас
2 08.55 - 09.40 Українська мова Боднар М.М., Сочка Я.І. 9 клас
3 09.50 - 10.35 Геометрія Штефаньо Є.І., Сочка Я.І. 9 клас
4 10.45 - 11.30 Фізика Калинич М.М., Сочка Я.І. 9 клас
5 11.50 - 12.35 Біологія Гаджега В.І., Сочка Я.І. 9 клас
6 12.45 - 13.30 Історія України Худанич Н.В., Сочка Я.І. 9 клас
7 13.35 - 14.20 Розвиток мовлення Корекція розвитку Блищак Н.А. Блищак Н.А. інкл.-рес.кімн.
8 14.25 – 15.10 Основи здоров’я Гаджега В.І. 9 клас
Вівторок 1 08.00 - 08.45 Хімія Гаджега В.І., Сочка Я.І. 9 клас
2 08.55 - 09.40 Алгебра Штефаньо Є.І., Сочка Я.І. 9 клас
3 09.50 - 10.35 Лікувальна фізкультура Індивідуальне заняття Петровцій О.О., Сочка Я.І. Сочка Я.І. спорт. зала інкл.-рес.кімн.
4 10.45 - 11.30 Географія Штефаньо Є.І., Сочка Я.І. 9 клас
5 11.50- 12.35 Фізика Калинич М.М., Сочка Я.І. 9 клас
6 12.45 - 13.30 Зарубіжна література Попович В.В. 9 клас
7 13.35-14.20 Фізична культура Петровцій О.О. спорт. зала
8 14.25- 15.10 Інформатика Штефаньо І.А. каб. інформ.
Середа 1 08.00 - 08.45 Англійська мова Бантюк У. В., Сочка Я.І. 9 клас
2 08.55 - 09.40 Геометрія Штефаньо Є. І., Сочка Я.І. 9 клас
3 09.50 - 10.35 Трудове навчання Сочка Я.І. інкл.-рес.кімн.
4 10.45 - 11.30 Географія Штефаньо Є.І., Сочка Я.І. 9 клас
5 11.50 - 12.35 Українська мова Боднар М.М., Сочка Я.І. 9 клас
6 12.45 – 13.30 Українська література Боднар М. М. 9 клас
7 13.35 - 14.20 Мистецтво Калинич М.М. 9 клас
Четвер 1 08.00 - 08.45 Українська література Боднар М.М., Сочка Я.І. 9 клас
2 08.55 - 09.40 Українська мова Боднар М.М., Сочка Я.І.. 9 клас
3 09.50 - 10.35 Біологія Гаджега В.І., Сочка Я.І. 9 клас
4 10.45 - 11.30 Всесвітня історія Худанич Н.В., Сочка Я.І. 9 клас
5 11.50 - 12.35 Фізика Калинич М.М., Сочка Я.І. 9 клас
6 12.45 - 13.30 Правознавство Худанич Н.В. 9 клас
7 13.35 - 14.20 Фізична культура Петровцій О.О. спорт. зала
8 14.25-14.45 Лікувальна фізкультура Петровцій О.О. спорт. зала
П’ятниця 1 08.00 - 08.45 Інформатика Штефаньо І.А., Сочка Я.І. каб. інформ.
2 08.55 - 09.40 Хімія Гаджега В.І.,. Сочка Я.І. 9 клас
3 09.50 – 10.35 Алгебра Штефаньо Є.І.,Сочка Я.І. 9 клас
4 10.45 – 11.30 Алгебра Штефаньо Є.І., Сочка Я.І. 9 клас
5 11.50 - 12.35 Трудове навчання Глушко М.М., Сочка Я.І. 9 клас
6 12.45 – 13.30 Англійська мова Бантюк У.В. 9 клас

/Files/images/vdkrit_uroki/IMG-15619de0e62494a969ea02276f71b63b-V.jpg/Files/images/vdkrit_uroki/IMG-64f6b604bbfa0c9fb9a40a9ba23db2d1-V.jpg/Files/images/vdkrit_uroki/IMG-69f486c635343bfbc6887f681233f8dc-V.jpg/Files/images/vdkrit_uroki/IMG-8cf58c6c5070ae3224177bb1ea5e790a-V.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 568

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Наша адреса

вул. центральна, № 131,
90140, Закарпатська обл.,
Іршаський р-н., с. Гребля
Україна

Дата останньої зміни 04 Січня 2023

Цей сайт безкоштовний!