Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Греблянської гімназії Зарічанської сільської ради

ОГОЛОШЕННЯ


про проведення конкурсу

на заміщення вакантної посади директора Греблянської гімназії Зарічанської сільської ради

 1. Найменування, місцезнаходження закладу освіти:

Греблянська гімназія Зарічанської сільської ради, розташована за адресою: Закарпатська область, Хустський район, с.Гребля,131.

2. Найменування посади:

директор гімназії

 1. Умови праці :

посадовий оклад, надбавки встановлюються відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року № 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410, зі змінами та доповненнями, надбавки та доплати відповідно до постанови КМУ №373 від 20.03.2011, постанови КМУ № 78 від 31.01.2001, можливі надбавки відповідно до постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та окремих галузей бюджетної сфери від 30 серпня 2002 року № 1298, зі змінами та доповненнями.

 1. Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду директора закладу загальної середньої освіти:

керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту ступеня, не нижче

магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 1. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

претенденти на посаду керівника закладу загальної середньої освіти подають до конкурсної комісії такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (Додатки №1 та №2);
 • автобіографію та/або резюме ( за вибором учасника конкурсу);
 • копію паспорта громадянина України;
 • копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
 • копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою;
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної та науково-педагогічної діяльності не менше трьох років на день їх подання;
 • довідку про відсутність судимості;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі;

За бажанням претендент може подати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Визначені документи претендент подає особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк.

Відповідальність за надання недостовірних документів несе претендент на посаду керівника закладу освіти.

 1. Місце (адреса) та терміни подання документів:

подання документів здійснюється за адресою:

Зарічанська сільська рада,

вул. Центральна, б/н, с.Заріччя Хустського району Закарпатської області.

Терміни подання документів: з 03 вересня 2021 року по 02 жовтня 2021 року.

7. Етапи проведення конкурсного відбору:

- оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному вебсайті Зарічанської сільської ради та на офіційному вебсайті закладу освіти;

- прийняття документів від осіб, які виявили бажання брати участь у конкурсі (03.09.2021р. - 02.10.2021 року);

- перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

- допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

- ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

- проведення конкурсного відбору: тестування, вирішення ситуаційного завдання, презентація перспективного плану розвитку закладу освіти;

- визначення переможця конкурсу;

- оприлюднення результатів конкурсу.

8. Прізвище, імя та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти уповноваженої особи, яка надає додаткову інформацію про конкурс та приймає документи за описом з питань проведення конкурсу:

Лєндел Надія Миколаївна, начальник відділу кадрової роботи юридичного забезпечення та архівної справи Зарічанської сільської ради

вул.Центральна, б/н, с.Заріччя, Хустський район, Закарпатська область

Тел.0673040506

e-mail:zaricharada@ukr.net

Додаток 1

Конкурсній комісії ____________________________

(найменування)

____________________________________________________________

(прізвище, ім’я по по батькові кандидата у родовому відмінку)

який(яка) проживає за адресою: ______________________________

_________________________________

(номер контактного телефону)

e-mail_______________@ __________________

(заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади

(назва посади та назва закладу загальної середньої освіти)

Підтверджую достовірність інформації у доданих мною до заяви документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (обрати та зазначити один із запропонованих способів);

 • надсилання листа на зазначену адресу;
 • надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;
 • телефонного дзвінка за номером _________________________;

(зазначте інший доступний спосіб)

До заяви додаю:

1___________________________________________________

2___________________________________________________

3____________________________________________________

4____________________________________________________

5____________________________________________________

6____________________________________________________

7_____________________________________________________

8____________________________________________________

9____________________________________________________

«_____» ___________ 20____р. __________________________

(підпис)

Додаток 2

ЗГОДА

на обробку персональних даних

Я, ________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився _____ _____________ 19__ р., документ, що посвідчує особу (серія ___ №__________), виданий ____________________________________

__________________________________________________________________,

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі — Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

«____» ______________2021 р. ________________

(підпис)


Кiлькiсть переглядiв: 31

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Наша адреса

вул. центральна, № 131,
90140, Закарпатська обл.,
Іршаський р-н., с. Гребля
Україна

Дата останньої зміни 27 Липня 2022

Цей сайт безкоштовний!